Kruimelpad

Besluit

Tariefaanpassing decemberzegel 2017

02-10-2017

PostNL verhoogt de prijs van de decemberzegel van 65 naar 73 cent. De ACM concludeert dat deze stijging valt binnen de grens die wettelijk is toegestaan.

Rol van de ACM

De ACM is toezichthouder op de postmarkt en beoordeelt of het tarief dat PostNL voor de decemberzegel wil vragen past binnen de vastgestelde grens. Voor een deel van de dienstverlening van PostNL geldt namelijk een vastgestelde grens.

Meer over de wettelijke grenzen

De decemberzegels vallen onder het basispakket aan postdiensten. Dat pakket heet de universele postdienst (UPD). De minister van Economische Zaken heeft de regels bepaald voor het aanpassen van de tarieven voor de UPD. De Autoriteit Consument & Markt berekent aan de hand van deze regels de uiterste grens voor tariefsverhogingen en toetst of de tariefswijzigingen die PostNL wil doorvoeren binnen deze grens vallen.

Zo zorgt de overheid voor een basispakket aan betaalbare postdiensten van een bepaalde kwaliteit  tegen voor iedereen gelijke tarieven. De regels voor de universele postdienst gelden alleen voor PostNL.

Heeft u nog decemberzegels van vorige jaren over?  Als er ‘December’ op staat (en geen waarde), kunt u de zegel gewoon als decemberzegel blijven gebruiken. U hoeft dan niet bij te plakken. Als er een waarde in euro’s op staat, moet u zegels bijplakken tot 73 cent.