Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Het aantal beschikbare 06-nummers blijft slinken

De komende jaren blijft de druk op 06-nummers hoog. Het aantal uitgegeven mobiele nummers in Nederland blijft stijgen, en ligt nu op ruim 54,5 miljoen uitgegeven nummers. Dat is 90,8 procent van het beschikbare aantal 06-nummers. Dit blijkt uit de Schaarsterapportage die toezichthouder op de telecommarkt Autoriteit Consument & Markt (ACM) jaarlijks uitbrengt.

Telecomaanbieders moeten een 06-nummer alleen aanbieden om mobiel te bellen. Voor toepassingen als een pinapparaat of een tablet moeten ze een 097-nummer inzetten. Zo voorkomen we dat er een tekort aan 06-nummers ontstaat, met alle investeringen voor organisaties en maatschappelijke kosten van dien

097-nummers voor toepassingen met internetverbinding

Telecomaanbieders blijven achter met het inzetten van 097-nummers. Daarom heeft ACM in 2015 het toezicht op telecomaanbieders verscherpt. ACM blijft er in 2016 actief op toezien dat telecomaanbieders 097-nummers inzetten voor toepassingen die niet met mobiel bellen te maken hebben. Apparaten als alarminstallaties, snoepapparaten, navigatiesystemen en ondergrondse afvalcontainers hebben een internetverbinding nodig; die kan prima met een twaalfcijferig 097-nummer tot stand gebracht worden. Telecomaanbieders mogen voor het gebruik van deze toepassingen in ieder geval geen 06-nummers meer verstrekken.

Lichte groei van de geografische telefoonnummers

Het aandeel van de uitgegeven vaste telefoonnummers neemt in 2015 licht toe, van 23,9% naar 24,4%. ACM verklaart deze stijging doordat bedrijven nummers aanvragen voor zakelijke telefoniediensten ‘vanuit de cloud’.

Mobiele netwerkcodes zijn schaars

Nederland kent relatief veel aanbieders die een eigen mobiele netwerkcode willen hebben. ACM constateert in de Schaarsterapportage dat ook de druk op mobiele netwerkcodes hoog blijft. Om mobiele telefoniediensten aan te kunnen bieden hebben aanbieders een mobiele netwerkcode nodig. Ze kunnen toegang vragen tot de code van een andere aanbieder of zelf een mobiele netwerkcode bij ACM aanvragen. De komende tijd kan ACM nog vooruit.

Als de codes op zijn, wil Nederland een nieuwe landencode aanvragen bij de Internationale Telecommunicatie Unie. Dan komt er een grote hoeveelheid nieuwe codes beschikbaar.

Over de Schaarsterapportage

ACM publiceert elk jaar een Schaarsterapportage. Daarin geeft ACM een overzicht van de beschikbaarheid van nummers. ACM beheert de nummervoorraad in Nederland. In de nummerplannen van het ministerie van Economische Zaken staat welk nummer voor welk doel mag worden gebruikt. Op basis hiervan kent ACM nummers toe en houdt ACM toezicht op het gebruik ervan.

Percentage uitgegeven 06-nummers op 31 december 2015, per serie: 061 (100%), 062 (100%), 063 (86,7%), 064 (100%), 065 (84%) en 068 (74,5%)