Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Schaarsterapportage 2015

ACM beheert de nummervoorraad in Nederland. In de nummerplannen van het ministerie van Economische Zaken staat welk nummer voor welk doel mag worden gebruikt. Op basis hiervan kent ACM nummers toe en houdt ACM toezicht op het gebruik ervan. Met de jaarlijkse Schaarsterapportage rapporteert ACM over de nummeruitgifte en geeft ACM een overzicht van de beschikbaarheid van nummers. Deze rapportage geeft een overzicht van beschikbare nummers per 31 december 2015.

Druk op voorraad mobiele nummers

Er staat een druk op de voorraad mobiele nummers. Het aantal uitgegeven mobiele nummers in Nederland blijft stijgen en ligt dit jaar op ruim 54,5 miljoen uitgegeven nummers. Dat is 90,8 procent van het beschikbare aantal 06-nummers. In 2015 heeft ACM het toezicht op telecomaanbieders verscherpt omdat aanbieders achterbleven met het inzetten van 097-nummers voor datacommunicatie en hiervoor nog steeds 06-nummers. gebruikten. ACM blijft er in 2016 actief op toezien dat telecomaanbieders 097-nummers inzetten voor toepassingen die niet met mobiel te maken hebben.

Ook schaarste bij mobiele netwerkcodes

Er is schaarste bij mobiele netwerkcodes (MNC’s). Een MNC, als onderdeel van de IMSI, bepaalt onder andere of een mobiele SIM-kaart toegang krijgt tot een mobiel netwerk. ACM heeft bijna alle tweecijferige MNC’s uitgegeven. De codes die ACM volgens het nummerplan tweecijferig dan wel driecijferig mag uitgeven zal ACM tweecijferig gaan uitgeven om technische verstoringen door driecijferige MNC’s te voorkomen. Dit kan leiden tot uitputting van de voor Nederland beschikbare MNC’s. Nederland kan bij de Internationale Telecommunicatie Unie ITU een nieuwe IMSI landencode aanvragen (MCC) als binnen de bestaande MCC uitputting nadert. Met een nieuwe MCC zullen geen verstoringen zijn bij gebruik van driecijferige MNC’s. ACM kan dan 1000 nieuwe MNC’s uitgeven.

ACM ziet geen tekort bij de overige bestemmingen

 

Documenten

Schaarsterapportage 2015 (PDF - 347.15 KB)