Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen: meer slagkracht voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars

Inkopers van ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen hun slagkracht vergroten door geneesmiddelen voor medisch-specialistische zorg vaker gezamenlijk in te kopen. ACM verwacht dat er dan lagere prijzen voor geneesmiddelen en betere voorwaarden kunnen worden bedongen. De concurrentieregels bieden daar ruimte voor. Dat staat in de definitieve ‘Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg’.

In april bracht ACM de voorlopige leidraad uit en konden belangstellenden reageren. ACM organiseerde ook enkele ronde tafels met zorgverzekeraars en ziekenhuizen om te toetsen of de leidraad inkopers voldoende handvatten biedt om in de praktijk toe te passen. In de definitieve versie heeft ACM de leidraad op een aantal punten verduidelijkt.

Zo vroegen verschillende partijen zich af of de leidraad ook geldt voor samenwerking die verder gaat dan de inkoop van geneesmiddelen. Dat is niet het geval. Als ziekenhuizen en zorgverzekeraars plannen ontwikkelen die meer omvatten, en bijvoorbeeld ook over de vergoeding van zorg of selectieve inkoop gaan, zullen zij aanvullend moeten kijken of die onderdelen passen binnen de concurrentieregels.

Ook heeft de ACM verduidelijkt dat de leidraad geen effect heeft op andere, vooral zorginhoudelijke rechten en plichten van ziekenhuizen, zorgverzekeraars en medisch specialisten.

Vuistregels voor gezamenlijke inkoop

De leidraad beschrijft de mogelijkheden en de grenzen van de concurrentieregels als ziekenhuizen of zorgverzekeraars gezamenlijk geneesmiddelen inkopen. In de leidraad staan drie vuistregels. Als inkopers aan die vuistregels voldoen verwacht ACM geen problemen voor de concurrentie en is de gezamenlijke inkoop toegestaan.

Vuistregel 1: De kosten van de gezamenlijk ingekochte geneesmiddelen zijn niet meer dan een beperkt deel van de totale kosten van het ziekenhuis of zorgverzekeraar.
Vuistregel 2: Een inkoopcombinatie moet toegankelijk zijn voor andere inkopers.
Vuistregel 3: Het moet eenvoudig zijn om weer uit een inkoopcombinatie te stappen.

Ook buiten deze vuistregels is samenwerking tussen inkopers mogelijk. Om te beoordelen of de samenwerking past binnen de algemene concurrentieregels, kan een eigen uitgebreide analyse van de inkoopsamenwerking nodig zijn.