Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM brengt concept leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen uit

Leidraad voor inkoop geneesmiddelen ziekenhuizen

ACM heeft een leidraad opgesteld om ziekenhuizen en zorgverzekeraars te informeren over de ruimte die de concurrentieregels bieden voor gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg. ACM signaleert dat inkopers soms terughoudend zijn om samen te werken, ook als dat in het belang van patiënten en verzekerden is. Met de leidraad wil ACM meer duidelijkheid bieden over de mogelijkheden binnen het kader van de concurrentieregels. ACM publiceert nu het concept. Op het concept kunnen betrokkenen tot eind mei reageren.

Rondetafelgesprekken met inkopers

Begin juni organiseert ACM twee rondetafelgesprekken met bestuurders van inkoopcombinaties van ziekenhuizen en met zorgverzekeraars om hen de gelegenheid te geven vragen te stellen en aan te geven of er nog onduidelijkheden zijn. Daarbij wil ACM toetsen of de leidraad inkopers voldoende handvatten biedt om in de praktijk toe te passen. Met de reacties kan ACM het document aanpassen en aanscherpen, en aanvullende guidance voorbereiden, bijvoorbeeld in de vorm van praktische vraag-en-antwoorden voor de website. 

Schriftelijke reacties

Ook andere belangstellenden kunnen een reactie geven. Reacties kunnen tot en met vrijdag 27 mei schriftelijk worden ingediend.

ACM ontvangt reacties bij  voorkeur per email, inkoopgeneesmiddelen [at] acm [punt] nl.

Een reactie kan ook per post worden gestuurd:
Autoriteit Consument & Markt
Taskforce Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Vergeet niet om in uw bijdrage ook naam, telefoonnummer en e-mailadres van een contactpersoon te vermelden, zodat ACM bij vragen contact kan opnemen.

ACM is niet van plan om de individuele reacties openbaar te maken. Uw reactie wordt echter niet als vertrouwelijk behandeld. Uiteraard kunt u aangeven welke onderdelen wél vertrouwelijk behandeld moeten worden omdat het bijvoorbeeld bedrijfsvertrouwelijke informatie betreft.

 

Documenten

ACM brengt concept leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen uit (PDF - 294.92 KB)