Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Sterkere positie voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars bij inkoop geneesmiddelen

Inkopers van ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen hun slagkracht vergroten door geneesmiddelen voor medisch-specialistische zorg vaker gezamenlijk in te kopen. ACM verwacht dat er dan lagere prijzen voor geneesmiddelen en betere voorwaarden kunnen worden bedongen. De concurrentieregels bieden daar ruimte voor. Dat stelt ACM naar aanleiding van haar publicatie van de ‘Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg’.

Slagvaardiger inkopen

ACM wil met deze leidraad duidelijkheid geven aan inkopers van geneesmiddelen over wat zij wel en niet samen kunnen. Samen inkopen kan in verschillende combinaties, zoals ziekenhuizen samen, maar ook met een of meerdere zorgverzekeraars. Doel daarvan is een stimulans te geven aan initiatieven op de markt, waarmee de positie van inkopers op de geneesmiddelenmarkt ten opzichte van farmaceutische bedrijven sterker wordt.

Medicijnen kunnen goedkoper worden als inkopers van ziekenhuizen en zorgverzekeraars een vuist maken in de onderhandelingen met farmaceutische bedrijven. Patiënten en verzekerden kunnen daarvan profiteren door betere zorg of lagere premies.

Vuistregels voor gezamenlijke inkoop

De leidraad beschrijft de mogelijkheden en de grenzen van de concurrentieregels als ziekenhuizen of zorgverzekeraars gezamenlijk geneesmiddelen inkopen. In de leidraad schetst ACM een drietal vuistregels. Als inkopers aan die vuistregels voldoen verwacht ACM geen problemen voor de concurrentie en is de gezamenlijke inkoop toegestaan.

Vuistregel 1: De totale kosten van de gezamenlijk ingekochte geneesmiddelen omvatten niet meer dan een deel van de ziekenhuiskosten.
Vuistregel 2: Een inkoopcombinatie moet toegankelijk zijn voor andere inkopers.
Vuistregel 3: Het moet eenvoudig zijn om weer uit een inkoopcombinatie te stappen.

ACM publiceert de leidraad nu in concept en biedt de mogelijkheid daarop tot uiterlijk 27 mei te reageren. Daarna maakt ACM de leidraad definitief.