Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit USG en Enexis over aansluit- en transporttarieven

USG heeft een particulier net. Het particuliere net van USG was verbonden met een ander net op hetzelfde spanningsniveau: het openbare net van Enexis. USG heeft – mede namens een andere partij – ACM gevraagd of Enexis in de periode 1 januari 2000 tot 1 januari 2008 op basis van de E-wet (zoals deze in de geschilperiode gold) bevoegd was om aansluit- en transporttarieven bij haar in rekening te brengen. USG vindt van niet, omdat zij juridisch niet zou beschikken over een aansluiting en dus niet was aan te merken als een afnemer bij wie Enexis tarieven in rekening mocht brengen. Op 21 oktober 2015 heeft ACM geoordeeld dat Enexis bevoegd was aansluit- en transporttarieven bij USG in rekening te brengen.

De aansluitingsdefinitie in de E-wet kende twee verschillende delen die als alternatieven naast elkaar bestonden: (i) een (of meer) verbinding(en) tussen een net en een onroerende zaak en (ii) een (of meer) verbindingen tussen een net en een ander net op een ander spanningsniveau.

Ondanks dat het particuliere net van USG is verbonden met een ander net op hetzelfde spanningsniveau, is ACM van oordeel dat in dit soort gevallen wel sprake was (en is) van een aansluiting in de zin van de E-wet tussen beide netten. Hoewel verbindingen tussen netten op hetzelfde spanningsniveau niet vallen onder het tweede deel van de oude aansluitingsdefinitie, zijn deze verbindingen wel als aansluiting aan te merken op basis van het eerste deel van de definitie. Netten, en dus ook particuliere netten, zijn namelijk onroerende zaken. Daarbij is het niet relevant of de netten al dan niet zijn verbonden op hetzelfde spanningsniveau. Dit blijkt ook uit de verduidelijking van de aansluitingsdefinitie in de E-wet (en Gaswet) per 1 januari 2014. Uit de nieuwe definitie blijkt duidelijk dat ook verbindingen tussen netten op hetzelfde spanningsniveau aansluitingen zijn, omdat sprake is van een verbinding tussen een net en een onroerende zaak.

De Dobbestroom-jurisprudentie van het CBb is van belang voor de definitie van aansluiting. In die uitspraken is het CBb alleen uitgegaan van het tweede deel van de aansluitingsdefinitie. Uit de uitspraken van het CBb blijkt echter niet waarom het CBb dit deed. Tegelijkertijd sluit het CBb met deze uitspraken niet uit dat ACM bij de beoordeling van andere geschillen wel uitgaat van de volledige aansluitingsdefinitie. ACM heeft in het verleden al aangegeven dat Dobbestroom een uniek geval was. Dobbestroom was namelijk verbonden met twee verschillende openbare netten. Een van die verbindingen was volgens het CBb wel een aansluiting, zodat Dobbestroom nog steeds toegang had tot het openbare net. Toegang tot het openbare net is een belangrijke voorwaarde in de Europese en Nederlandse energieregels.

ACM kan uitgaan van de volledige aansluitdefinitie en ziet in dit geschil goede redenen om het eerste deel toe te passen. In de eerste plaats zou anders de toegang tot het openbare net voor USG niet zijn geborgd. USG is namelijk maar met één openbaar net verbonden. Dat is een belangrijk verschil met Dobbestroom. Dobbestroom had namelijk nog een tweede aansluiting waarmee dit recht was geborgd. Daarnaast acht ACM het van groot belang dat alle verbindingen tussen netten onder de regulering vallen. Wanneer dat niet zo zou zijn, levert dit niet alleen een belangrijk gat op in de rechtsbescherming van die partijen (voor wie het recht op toegang dan niet is geborgd), maar zorgt dit ook voor andere problemen voor de regulering en afnemers (bijvoorbeeld socialisering onder afnemers van de kosten die de netbeheerder specifiek maakt voor partijen als USG). Dit is dan ook een belangrijke reden waarom de wetgever de aansluitingsdefinitie heeft verduidelijkt.

Voor een gedetailleerde uitleg hoe ACM aankijkt tegen de vraag of een verbinding tussen een openbaar net en een particulier net op hetzelfde spanningsniveau een aansluiting is, verwijst ACM naar de motivering van het besluit in dit geschil.

 

Documenten

Geschilbesluit USG en Enexis over aansluit- en transporttarieven (PDF - 396.55 KB)