Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb in geschil tussen Dobbestroom en Enexis over transportdienstentarief

Op 23 januari 2014 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak gedaan in het geschil tussen Dobbestroom V.o.f. en netbeheerder Enexis B.V.

CBb-uitspraken van 2010, 2012 en 2014

In een eerder geschil besliste het CBb in 2010 en 2012 dat de aansluiting van Dobbestroom geen aansluiting is in de zin van de E-wet. In de uitspraak van 23 januari 2014 heeft het CBb in vervolg hierop beslist dat een netbeheerder geen elektriciteit hoeft te transporteren naar ‘niet-aangeslotenen’; een netbeheerder mag dit transport wel uitvoeren; een netbeheerder heeft in dit soort gevallen dus geen transportverplichting, maar wel een transportbevoegdheid. Op het moment dat een netbeheerder onverplicht elektriciteit transporteert naar een niet-aangeslotene, dan mag deze netbeheerder daarvoor geen gereguleerd of ongereguleerd tarief in rekening brengen.

Aansluitingsbegrip verduidelijkt in wet

Op 1 januari 2014 is het aansluitingsbegrip in de Elektriciteitswet 1998 gewijzigd. Die wijziging heeft tot doel om het aansluitingsbegrip te verduidelijken. Ook als er  bij een net-op-net aansluiting geen spanningsverschil is tussen de beide netten, dan wordt de verbinding toch aangemerkt als aansluiting. Op die manier kan de ene netbeheerder de toepasselijke tarieven in rekening brengen bij een andere netbeheerder of bij de eigenaar van het net dat op het net van de eerste netbeheerder of eigenaar is aangesloten. Meer informatie hierover staat in de Kamerstukken II, 33 493, nr. 3

Door deze verduidelijking ziet ACM aanleiding om in toekomstige geschillen die betrekking hebben op de periode van vóór 1 januari 2014, verbindingen tussen netten op gelijk spanningsniveau als aansluiting in de zin van de E-wet te blijven kwalificeren.

Meer informatie over de uitspraak