Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit USG en TenneT over aansluit- en transporttarieven

Utility Support Group B.V. (hierna: USG) heeft ACM gevraagd of TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) in de periode 1 januari 2008 tot 1 januari 2014 op basis van de E-wet (zoals deze in de geschilperiode gold) bevoegd was om aansluit- en transporttarieven bij haar in rekening te brengen. USG vindt van niet, omdat zij juridisch niet zou beschikken over een aansluiting en dus niet was aan te merken als een afnemer bij wie TenneT tarieven in rekening mocht brengen.

Op 1 september 2016 heeft ACM geoordeeld dat TenneT bevoegd was aansluit- en transporttarieven bij USG in rekening te brengen.

Hiermee sluit ACM aan bij het geschilbesluit USG v. Enexis van 21 oktober 2015. In het geschil tussen USG en Enexis ging het om dezelfde feitelijke situatie als in het geschil tussen USG en TenneT. Beide partijen hebben aangegeven dat er sinds de periode van het geschil tussen USG v. Enexis niets is veranderd in de feitelijke situatie. Het enige verschil is de periode waarop het geschil ziet. Op 1 januari 2008 heeft Enexis het 150 kV-net waar USG op is aangesloten namelijk overgedragen aan TenneT. Het geschil tussen USG en Enexis zag daarom op de periode 1 januari 2000 tot 1 januari 2008, terwijl het geschil met TenneT ziet op de periode 1  januari 2008 tot 1 januari 2014. Wegens de overeenkomstige feitelijke situatie in de geschillen, sluit het geschilbesluit USG v. TenneT grotendeels aan op het  geschilbesluit USG v. Enexis. Het geschilbesluit USG v. Enexis en een uitgebreide toelichting hierop vindt u onderaan deze pagina.

 

Documenten

Geschilbesluit USG en TenneT over aansluit- en transporttarieven (PDF - 482.45 KB)