Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit over het inkopen van netverliezen via marktkoppeling

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland om de Netcode Elektriciteit te wijzigen.

De wijziging houdt in dat bij de toewijzing van transportcapaciteit het marktkoppelingsalgoritme rekening houdt met de inkoop van netverliezen voor de gelijkstroomverbinding tussen Noorwegen en Nederland. Door de lengte van deze verbinding gaat tijdens het transport energie verloren: de+ netverliezen.

Het besluit van ACM houdt in dat ACM het voorstel van Netbeheer Nederland vaststelt. Hiermee is de Necode Elektricteit gewijzigd.

Deze codewijziging zorgt ervoor dat de kosten gemoeid met de inkoop van netverliezen die een gevolg zijn van het commerciƫle transport tussen Nederland en Noorwegen in ieder geval door de opbrengsten gedekt mogen worden. Dit leidt tot efficiƫnter gebruik van de NorNed verbinding.

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Zie ook:

ACM akkoord met inzet veilingpot door TenneT

 

Documenten

Codebesluit over het inkopen van netverliezen via marktkoppeling (PDF - 303.28 KB)