Kruimelpad

Onderzoek: Introduction of loss factors on interconnector capacities in NWE Market Coupling

Netbeheer Nederland heeft een voorstel bij ACM ingediend waarbij TenneT als beheerder van het landelijke elektriciteitsnetwerk de kabelverliezen voortaan op de elektriciteitsbeurzen inkoopt. Dit voorstel betreft alleen de Norned-kabel, de kabel die elektriciteit transporteert tussen Nederland en Noorwegen.

Op dit moment koopt TenneT samen met de Noorse Netbeheerder de kabelverliezen apart in.

Het onderzoek is uitgevoerd in 2013 als onderdeel van het Europese voornemen om te komen tot een Noord-West Europese elektriciteitsmarkt. In de onderzoekrapportage worden aan de hand van verschillende scenario’s de welvaartseffecten voor producenten en consumenten geschetst.