Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rechtbank laat besluit in stand om fusie beschuitproducenten niet toe te staan

ACM had geen vergunning gegeven voor de overname van beschuitproducent A.A. ter Beek B.V. (Bolletje) door Continental Bakeries (CB). CB was het hier niet mee eens. De Rechtbank heeft op 27 februari 2014 ACM in het gelijk gesteld.

Op 5 juni 2012 heeft Continental Bakeries een vergunning aangevraagd voor de overname van Ter Beek. ACM heeft na onderzoek deze vergunning geweigerd. ACM vindt het voldoende aannemelijk dat de mededinging als gevolg van de voorgenomen concentratie op de Nederlandse markt voor de productie en verkoop van beschuit op significante wijze zou worden belemmerd.

De rechtbank oordeelt dat ACM de ruimte heeft om te bepalen welke onderzoeksvragen noodzakelijk zijn in het kader van dit onderzoek. De rechtbank vindt dat ACM voldoende onderzoek heeft gedaan. Het centrale punt in deze zaak is de afbakening van de productmarkt. ACM vindt dat door de overname de positie van partijen op de markt waar supermarkten beschuit kopen te groot zou worden. De rechtbank heeft ACM hierin gevolgd en heeft er op gewezen dat de beoordeling van de relevante markt van geval tot geval beoordeeld moet worden. ACM vindt dat er na de overname onvoldoende concurrentiedruk op partijen overblijft. De rechtbank ziet geen aanleiding om daaraan te twijfelen. De partijen hebben een voorstel gedaan om de mededingingsbezwaren van ACM weg te nemen. De rechtbank is het eens met ACM dat dit voorstel onvoldoende zekerheid biedt dat het geconstateerde mededingingsprobleem zonder twijfel en volledig wordt weggenomen. 

Continental Bakeries heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank.

Uitspraak Rechtbank Rotterdam