Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa ziet mogelijke problemen bij bakkerijfusie

Door de overname van bakkerij A.A. ter Beek B.V. (onder andere Bolletje) door Continental Bakeries B.V. wordt de concurrentie mogelijk belemmerd voor de productie en verkoop van beschuit en huismerkontbijtkoek. Daarom heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) besloten dat voor deze overname een vergunning vereist is. Als een vergunning wordt aangevraagd dan zal de NMa diepgaand onderzoek doen naar de gevolgen voor de concurrentie.

A.A. Ter Beek en Continental Bakeries krijgen door de overname een groot marktaandeel en daardoor een sterke positie bij de productie en verkoop van beschuit en huismerkontbijtkoek aan supermarkten. Doordat de twee belangrijkste producenten van beschuit en huismerkontbijtkoek samengaan, worden de keuzemogelijkheden voor deze producten voor supermarkten en uiteindelijk de consument verminderd. Dit zou kunnen leiden tot hogere prijzen of mindere kwaliteit. De consument kan daarvan de dupe zijn. Voor de eventuele verlening van een vergunning zal de NMa zich onder meer richten op de vraag in hoeverre A.A. ter Beek en Continental Bakeries de prijzen voor beschuit en huismerkontbijtkoek blijvend en winstgevend zouden kunnen verhogen. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijke afnemersmacht van supermarkten en uitwijkmogelijkheden naar andere producenten.

De NMa beoordeelt bij fusies en overnames of de concurrentie aanzienlijk wordt belemmerd, met name door het ontstaan of versterken van een economische machtspositie. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. De NMa kan in dat geval voorwaarden verbinden aan een fusie of een fusie verbieden. Het is verboden een concentratie tot stand te brengen voordat de NMa hierover geoordeeld heeft.