Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Jaarverslag ACM 2013

Toezicht ACM levert consumenten 1,85 miljard euro voordeel op

Jaarverslag ACM 2013: Consumenten profiteren direct van het toezicht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In 2013 was dit voordeel 1,85 miljard euro. Per huishouden is dit 300 euro. 

Het effect van ons toezicht leidt niet alleen tot meer kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten, maar levert ook financieel voordeel op.

Regulering in energie, telecom en vervoer: wat levert het op?

In de sectoren energie, telecom en vervoer heeft het optreden van ACM geleid tot lagere tarieven, zoals de tarieven die de netbeheerders mogen rekenen voor het transport van elektriciteit en gas of door het openstellen van de markt voor vaste telefonie en internet. Consumenten en bedrijven profiteerden hiervan: wat energie betreft voor 780 miljoen en wat telecom betreft voor 360 miljoen. In de vervoersmarkt was de opbrengst van het toezicht in 2013 ruim 25 miljoen euro door de verlaging van de loodstarieven en de tarieven van Schiphol.

Concurrentietoezicht: wat levert het op?

In 2013 leverde het concurrentietoezicht van ACM 668 miljoen euro op, doordat zij drie kartels verbood, toezicht hield op fusies en verschillende bedrijven aansprak op hun gedrag. Zo heeft ACM het Verbond van Verzekeraars aangegeven niets te zien in een verplichte verzekering voor alle Nederlanders tegen overstroming, aangezien 50% woont in gebieden die niet kunnen overstromen maar wel zouden moeten meebetalen.

Consumententoezicht: wat levert het op?

De opbrengst van de activiteiten in het consumententoezicht zijn niet altijd in geld uit te drukken. Het effect van een advies van ConsuWijzer waarmee een consument zijn recht haalt, laat zich moeilijk kwantificeren. Het is daarom aannemelijk dat het effect van het consumententoezicht groter is dan op basis van de opbrengst van 7,1 miljoen euro kan worden geconcludeerd. Meegenomen in deze opbrengst is bijvoorbeeld het bedrag dat consumenten na optreden van ACM ontvingen ter compensatie voor het bellen naar een frauduleus nummer.

Brede aanpak van problemen

Door de samenvoeging van de Consumentenautoriteit, NMa en OPTA tot ACM kan een breed palet aan instrumenten worden ingezet bij de aanpak van problemen.

Om te voorkomen dat consumenten te veel betalen voor hun energie heeft ACM verschillende acties ondernomen. Zo zijn investeringen goedgekeurd om de importmogelijkheden van elektriciteit uit Duitsland te vergroten. Ook zijn de tarieven van de netbeheerders, die niet met elkaar concurreren, op een lager niveau vastgesteld. Tot slot is er een voorlichtingscampagne gestart voor consumenten die willen overstappen – ‘Niets doen kost je poen’- om hen te wijzen op de mogelijkheden. Met de inzet van deze verschillende instrumenten wil ACM bereiken dat energie ook in de toekomst voor consumenten betaalbaar blijft.

Markten in beeld

De ACM publiceert cijfers over de markten waarop zij toezicht houdt. Wat opvalt is dat de telecommarkt flink in beweging is. De strijd om de gunst van de consument wordt steeds sterker gevoerd met alles-in-één pakketten.

ACM in getallen

Via haar consumentenloket www.consuwijzer.nl ontving ACM ruim 72.000 vragen en klachten. De sectoren waarover de meeste vragen en meldingen binnen kwamen waren (1) telecom, (2) energie, (3) elektronica / witgoed / bruingoed. Ook bij ondernemers die contact opnamen met ACM stond telecom op nummer één, gevolgd door mededinging en energie.

Via www.spamklacht.nl ontving ACM ruim 16.850 meldingen over spam. Er zijn 210 meldingen over datalekken afgehandeld. ACM is ruim 100 onderzoeken gestart, waarvan ruim 70 op het gebied van consumentenbescherming.

Signaal

Tegelijk met het jaarverslag brengt ACM ook het Signaal uit. Hierin worden maatschappelijke ontwikkelingen benoemd die belangrijk zijn voor haar toezicht. Zoals de trend van het terugdringen van regels waarbij de overheid bedrijven aanmoedigt zelf afspraken te maken over publieke belangen. Denk aan het bevorderen van duurzame energie of diervriendelijke productie. ACM is hier voorstander van, maar geeft ook aan dat zij als toezichthouder dergelijke initiatieven moet toetsen op de risico’s voor de mededinging. Als andere maatschappelijk belangen zwaarder moeten wegen dan het mededingingsbelang, kunnen afspraken beter worden vastgelegd in wet- en regelgeving.

Andere onderwerpen in het Signaal zijn nationale en Europese discussies op het gebied van telecom, energie en vervoer. ACM geeft daarbij aan hoe een aantal knelpunten op deze markten in haar optiek zou moeten worden aangepakt.

 

Documenten

Jaarverslag ACM 2013 (PDF - 1.29 MB)