Kruimelpad

Jaarverslag ACM 2013

Consumenten profiteren direct van het toezicht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In 2013 was dit voordeel 1,85 miljard euro. Per huishouden is dit 300 euro. Dit blijkt uit het eerste jaarverslag van ACM.

Jaarverslag website ACM

Regulering in energie, telecom en vervoer: wat levert het op?

In de sectoren energie, telecom en vervoer heeft het optreden van ACM geleid tot lagere tarieven, zoals de tarieven die de netbeheerders mogen rekenen voor het transport van elektriciteit en gas of door het openstellen van de markt voor vaste telefonie en internet.

Concurrentietoezicht: wat levert het op?

In 2013 leverde het concurrentietoezicht van ACM 668 miljoen euro op, doordat zij drie kartels verbood, toezicht hield op fusies en verschillende bedrijven aansprak op hun gedrag.

Consumententoezicht: wat levert het op?

De opbrengst van de activiteiten in het consumententoezicht zijn niet altijd in geld uit te drukken. Het effect van een advies van ConsuWijzer waarmee een consument zijn recht haalt, laat zich moeilijk kwantificeren. Het is daarom aannemelijk dat het effect van het consumententoezicht groter is dan op basis van de opbrengst van 7,1 miljoen euro kan worden geconcludeerd. .

Brede aanpak van problemen

Door de samenvoeging van de Consumentenautoriteit, NMa en OPTA tot ACM kan een breed palet aan instrumenten worden ingezet bij de aanpak van problemen.

Markten in beeld

Met het uitkomen van het jaarverslag publiceert ACM cijfers over de markten waarop zij toezicht houdt. Wat opvalt is dat de telecommarkt flink in beweging is. De strijd om de gunst van de consument wordt steeds sterker gevoerd met alles-in-één pakketten.

ACM in getallen

Via haar consumentenloket www.consuwijzer.nl  ontving ACM ruim 72.000 vragen en klachten. De sectoren waarover de meeste vragen en meldingen binnen kwamen waren (1) telecom, (2) energie, (3) elektronica / witgoed / bruingoed. Ook bij ondernemers die contact opnamen met ACM stond telecom op nummer één, gevolgd door mededinging en energie.

Signaal

Tegelijk met het jaarverslag brengt ACM ook het Signaal uit. Hierin worden maatschappelijke ontwikkelingen benoemd die belangrijk zijn voor haar toezicht. Zoals de trend van het terugdringen van regels waarbij de overheid bedrijven aanmoedigt zelf afspraken te maken over publieke belangen. Denk aan het bevorderen van duurzame energie of diervriendelijke productie.