Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Jaarverslag ACM 2017

Lees nu in jaarverslag ACM 2017: De ACM heeft in 2017 goede resultaten geboekt voor consumenten, overheden en het bedrijfsleven.

 

Jaarverslag ACM 2017: Meer kansen en keuzes voor consument in 2017

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) laat in haar ACM jaarverslag 2017 zien dat zij in het jaar 2017 goede resultaten heeft geboekt voor consumenten, overheden en het bedrijfsleven. Alles bij elkaar leverde de ACM de maatschappij zo’n 1 miljard euro op in 2017. Daarvoor zette de ACM een palet aan instrumenten in. Zowel boetes als toezeggingen maakten sturen op naleving van de regels mogelijk. Met ingrepen in gereguleerde sectoren zoals telecom, post en energie bevorderde de ACM de concurrentie. Onze communicatie was belangrijk om consumenten bewuster te maken van hun rechten. De ACM heeft ook resultaten geboekt in nationale en internationale samenwerking. Lees de belangrijkste acties en maatregelen van de ACM terug in het ACM jaarverslag 2017.

Boetes en toezeggingen

Een opvallende zaak in 2017 was het opleggen van een miljoenenboete aan NS voor machtsmisbruik bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg. Nooit eerder legde ACM een dergelijk hoge boete op aan een onderneming. NS heeft beroep aangekondigd. Ook de boete voor misleiding door Volkswagen in de dieselaffaire was spraakmakend. Toch zijn boetes niet in alle gevallen nodig om naleving te bereiken. Zo deden Schiphol en KLM bindende toezeggingen aan de ACM waarmee risico’s op een ongelijk speelveld voor vliegmaatschappijen op de luchthaven effectief werden ingeperkt.

Regulering telecom en post

Analyses van de markten van telecom en post leidden tot besluiten waarmee de concurrentie in deze sectoren werd verbeterd. Zo nam de ACM besluiten over maximumtarieven die telefonieaanbieders elkaar in rekening mogen brengen voor het doorverbinden naar elkaars gebruikers. Soms verminderde de ACM eerder opgelegde verplichtingen, zoals voor vaste telefonie. In de postmarkt stelde de ACM dat PostNL andere postvervoerbedrijven toegang moet geven tot zijn sorteer- en bezorgnetwerk. Daardoor kunnen ook regionaal opererende postbedrijven een landelijke bezorging van 24-uurs partijenpost aanbieden en blijft er keuze voor wie zakelijke post wil versturen.

Regulering Energie

In samenwerking met de energiesector zorgde de ACM ervoor dat de consument een andere leverancier kan kiezen voor de laadpaal van zijn elektrische auto dan voor de stroomvoorziening thuis. En een bedrijf kan er bijvoorbeeld voor kiezen om zijn zelfopgewekte stroom te leveren aan een andere leverancier dan van wie hij stroom afneemt. De ACM bepaalde verder hoeveel de beheerder van het landelijk gastransportnet mag verdienen tot 2021. De inkomsten van de beheerder dalen hierdoor fors, ten gunste van de consument.

Communicatie

Met een campagne waarschuwde de ACM consumenten voor impulsaankopen via sociale media zoals Facebook en Instagram. Consumenten vinden steeds beter hun weg naar de voorlichting, tools, voorbeeldbrieven en stappenplannen op Consuwijzer.nl. Uit een klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat ook het contact met ConsuWijzer goed helpt om zelf actie te ondernemen tegen oneerlijke handelspraktijken.

Samenwerking

De samenwerking met nationale en internationale toezichthouders droeg bij aan het vergroten van onze effectiviteit. Samen met financiële toezichthouders werkte de ACM in Nederland aan de beschikbaarheid van gegevens voor ontwikkelaars van financiële apps voor bijvoorbeeld het betalingsverkeer. In internationaal verband is daadkrachtig opgetreden tegen Volkswagen voor het misleiden van consumenten bij de dieselaffaire en tegen kartelvorming in de sleepsector van de havens.

ACM jaarverslag 2017: Ruim 1 miljard bespaard

Jaarlijks berekent de ACM hoeveel euro consumenten ongeveer hebben bespaard door ingrepen in de markt. Het betreft een goed onderbouwde schatting. Over 2017 heeft het werk van de ACM ruim 1 miljard euro voor consumenten opgeleverd. Dit bedrag bestaat uit 290 miljoen euro voor werkzaamheden die in 2017 zijn afgerond en 740 miljoen euro voor werkzaamheden uit voorgaande jaren, waarvan de impact in 2017 voortduurde.

 
 

Documenten

Jaarverslag ACM 2017 (PDF - 1.26 MB)
 

Zie ook