Kruimelpad

Outcome ACM 2013

Berekeningsmethode van de outcome van ACM en resultaten voor 2013

In deze working paper beschrijven we de wijze waarop ACM de ACM-outcome bepaalt. De ACM-outcome wordt gedefinieerd als ‘de op eenvoudige wijze berekende verwachte effecten van het optreden van ACM op de consumentenwelvaart op korte termijn’.

Met de outcome-berekening presenteert ACM op een open en transparantie manier de effecten en effectiviteit van haar optreden op het terrein van consumentenbescherming, mededingingstoezicht en regulering van de sectoren energie, telecom post en vervoer.

 

Zie ook