Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb over marktanalysebesluit zakelijke glasvezelnetwerken (ODF-access FttO)

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 18 december 2013 het marktanalysebesluit van ACM over ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken (ODF-access FttO) vernietigd.

Het CBb oordeelt dat de door ACM verzamelde informatie ontoereikend is om vast te stellen dat KPN op deze markt aanmerkelijke marktmacht heeft. Daarmee vindt het CBb dat er op deze markt voldoende concurrentie aanwezig is tussen KPN en andere partijen zoals Eurofiber. Aangezien er voldoende concurrentie is op de markt, zijn de door ACM opgelegde verplichtingen niet nodig, aldus het CBb.

De verplichtingen voor KPN op deze markt komen met deze uitspraak te vervallen. Dit geldt ook voor de aankondigingstermijn en de zogeheten nearnet-verplichting voor zakelijk glasvezel. Tegen deze verplichtingen had KPN eerder al een voorlopige voorziening aangevraagd.

Tegen deze uitspraak is geen verder beroep mogelijk.

Volgens ACM is dit is een teleurstellende uitspraak voor bedrijven die een glasvezelverbinding willen. In de analyse van ACM had KPN op het gebied van zakelijke glasvezelnetwerken een machtspositie die bovendien snel groeide. ACM legde verplichtingen op om te waarborgen dat bedrijven voldoende keuze hebben voor hun leverancier van glasvezel. De rechter is nu tot een ander oordeel gekomen. ACM zal de ontwikkelingen op deze markt nauwlettend in de gaten blijven houden.

Meer informatie over de uitspraak