Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Quickscan personenvervoer per spoor 2013

Op 25 april 2013 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht ACM te vragen haar Marktscan personenvervoer per spoor 2011 met een quickscan te actualiseren.

De Marktscan uit 2011 geeft inzicht in het functioneren van de markt voor personenvervoer over het spoor. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ACM gevraagd inzicht te geven in de knelpunten die bestaan in de dienstverlening van NS aan de regionale vervoerders. ACM heeft de knelpunten en de wijze waarop deze effectief kunnen worden opgelost in kaart gebracht. Verder doet ACM aanbevelingen over welke instrumenten daarvoor geschikt zijn, welke nadere regulering op zijn plaats is en aan welke bevoegdheden het ACM ontbreekt in dit kader. Tot slot geeft ACM een analyse van de knelpunten rond Trans Link Systems (TLS).

Op 31 oktober 2013 heeft ACM de bevindingen uit het onderzoek aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Op 11 november heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de quickscan naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Documenten

Quickscan personenvervoer per spoor 2013 (PDF - 1009.72 KB)
 

Bijlagen

Errata Quickscan personenvervoer per spoor 2013 (PDF - 312.54 KB)