Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Marktscan personenvervoer per spoor 2011

Omdat de markt voor personenvervoer per spoor verloopt via een concessiemechanisme, de marktscan personenvervoer per spoor zich op de manier waarop de gunning en de inhoud van de concessies de vervoerders prikkelen om efficiënt te werken, de prijzen zo laag mogelijk te houden en te innoveren. Bij het beoordelen van de concessies kijkt de NMa naar mogelijkheden om de welvaart voor consumenten te vergroten. De NMa constateert dat verdere verbetering van de markt voor personenvervoer over het spoor mogelijk is. Deze mogelijkheden hebben onder meer betrekking op de wijze van concessieverlening, de verhouding tussen NS en regionale vervoerders, de prijszetting voor reizigers en de keuze van innovatieve
investeringen.

 

Documenten

Marktscan personenvervoer per spoor 2011 (PDF - 9.5 MB)