Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Update Quickscan personenvervoer 2013

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in kaart gebracht welke risico’s er zijn op een verstoring van het gelijke speelveld bij regionale aanbestedingen op het spoor.

De ACM onderzocht ten behoeve van dit verzoek tien risico’s die door de markt zijn gesignaleerd. Daaruit is een drietal risico’s geïdentificeerd die een relatief grote impact kunnen hebben op het gelijke speelveld bij regionale aanbestedingen. Hoewel er al de nodige beheersmaatregelen zijn om deze risico’s te ondervangen, ziet de ACM mogelijkheden voor aanscherping van deze bestaande beheersmaatregelen en het nemen van enkele aanvullende beheersmaatregelen.

Het gaat hierbij om risico’s op verlieslatende biedingen, het niet voor alle partijen beschikbaar zijn van relevante data en een beperkte beschikbaarheid van treinmaterieel voor nieuwkomers.

Verzoek om update van de Quickscan personenvervoer 2013

Op 6 maart 2018 heeft de Tweede Kamer een motie van het Kamerlid Ziengs aangenomen  waarbij de regering is verzocht een update uit te voeren van de Quickscan personenvervoer 2013 Naar aanleiding van deze motie heeft de ACM op 4 juni 2018 van de staatssecretaris van IenW het verzoek ontvangen om een update van de Quickscan personenvervoer 2013 uit te voeren. In de brief vraagt de Staatssecretaris de ACM om deze update uit te breiden met “alle facetten die van belang zijn voor een gelijk speelveld bij regionale aanbestedingen, zoals de reizigersopbrengsten of voordelen uit exploitatie van het hoofdrailnet en materieel die doorwerken in de regio.”

 

Documenten

Update quickscan personenvervoer (PDF - 977.83 KB)