Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit Tennet 2014

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximale tarieven voor TenneT vastgesteld, die deze netbeheerder in 2014 mag hanteren voor het beheer van het landelijke elektriciteitsnetwerk. Dit zijn de tarieven voor de transporttaken en de systeemtaken.

ACM heeft besloten heeft om een deel van de opbrengsten die TenneT heeft behaald met de veiling van interconnectiecapaciteit te verrekenen in deze tarieven.

Taken TenneT

TenneT beheert het landelijke netwerk van elektriciteitskabels in Nederland en lost storingen op. Voor deze en andere wettelijke taken mag TenneT kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

TenneT heeft op 17 oktober 2013 een voorstel ingediend bij ACM voor de tarieven die zij in 2014 in rekening wil brengen. ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

Methodebesluiten

In oktober 2013 heeft ACM een methodebesluit voor de transporttaken van TenneT en een methodebesluit voor de systeemtaken van TenneT vastgesteld. In deze besluiten staat op welke manier de inkomsten van TenneT in 2014 worden berekend. ACM heeft de definitieve tarieven hierop gebaseerd.

Meer informatie

Toezicht op landelijke netbeheerder elektriciteit

 

Bijlagen

Besluit ACM tarieven TenneT 2014 systeemtaken (PDF - 225.6 KB) Besluit ACM tarieven TenneT 2014 transporttaken (PDF - 354.91 KB) Inkomstenberekening tarieven TenneT 2014 (XLSX - 97.39 KB) Onderzoek Wateringen Bleiswijk (PDF - 916.19 KB)