Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit Administratieve Volumeherleiding

Dit besluit legt de administratieve correcties vast die door energiebedrijven gedaan moeten worden op het gemeten gasverbruik bij gasmeters van kleinverbruikers. Het gaat ten eerste om een temperatuurcorrectie. Dat betekent dat een energiebedrijf moet uitgaan van een omgevingstemperatuur van een gasmeter van 15 graden Celsius, in plaats van de huidige 7 graden Celsius.

Ten tweede gaat het om een aanpassing van de atmosferische luchtdruk waarvan uitgegaan moet worden, namelijk 1,0155 bar in plaats van de huidige 1,01325 bar. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Het besluit hangt samen met het eerder door ACM genomen besluit netverliezen van 18 juli 2013, dat op dezelfde datum in werking treedt. 

 

Documenten

Codebesluit Administratieve Volumeherleiding (PDF - 250.78 KB)