Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Volumeherleiding van gasverbruik

Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft gevraagd aan de Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) om een voorstel voor een ontwerpbesluit voor te bereiden. Dit voorstel voor een ontwerpbesluit gaat over de Volumeherleiding van gasmeters en is een onderdeel van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. De volumeherleiding van gasmeters zorgt voor een eerlijke en transparante werking van gasmeters.

Van voorbereidingsopdracht tot definitief besluit

In de onderstaande tabel kunt u het proces stap voor stap volgen. De stappen van het proces vindt u in de eerste kolom. De daarbij behorende stukken in de tweede kolom.

Volumeherleiding van gasverbruik
Voorbereidingsopdracht

ACM voorbereidingsopdracht volumeherleiding gasverbruik aan NEDU (PDF - 170 KB)

Reactie NEDU op ACM voorbereidingsopdracht volumeherleiding gasverbruik(PDF - 1 MB)

Codewijzigingsvoorstel  
Wijzigingsopdracht  
Gewijzigd Codewijzigingsvoorstel  
Ontwerpbesluit

Publicatie Staatscourant (112 KB)

ACM Ontwerpbesluit volumeherleiding gasverbruik (689 KB)

Hoorzitting

Datum: woensdag 11 september 2013

Verslag hoorzitting wijziging Informatiecode volumeherleiding  gasmeters

Schrijftelijke zienswijzen

Zienswijze NEDU over wijziging Informatiecode inzake volumeherleiding voor gasmeters

Zienswijze GTS over wijziging Informatiecode inzake volumeherleiding voor gasmeters

Wijzigingsopdracht  
Aangepast ontwerpbesluit  
Notificatie  
Definitief besluit Wijziging Informatiecode Elektriciteit en Gas en Begrippenlijst Gas over administratieve volumeherleiding voor gasmeters
 

Bijlagen

ACM brief aan NEDU (PDF - 50.97 KB) Bijlage ACM brief aan NEDU (PDF - 78.19 KB) Reactie NEDU op ACM voorbereidingsopdracht volumeherleiding gasverbruik (PDF - 1.41 MB) ACM voorbereidingsopdracht volumeherleiding gasverbruik aan NEDU (PDF - 170.03 KB) 13.0094.52 Publicatie Staatscourant (PDF - 112.27 KB) 13.0094.52 ACM ontwerpbesluit volumeherleiding gasverbruik (PDF - 688.9 KB)