Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tariefbesluit ontbundelde glastoegang (FttH) 2012

Met dit besluit stelt de Autoriteit Consument & Markt de tarieven vast die KPN cq. Reggefiber mag rekenen voor toegang tot haar glasvezelnetwerken. Hierin werkt ACM de tariefverplichting uit die zij KPN cq. Reggefiber heeft opgelegd  in het marktanalysebesluit ontbundelde toegang van december 2011.  De toegang tot deze glasvezelnetwerken zorgt voor meer keuze voor de consument, omdat concurrerende aanbieders hierdoor telefonie, internet en televisiediensten kunnen leveren over het glasvezelnetwerk van KPN. ACM heeft een maximumtarief voor deze toegang vastgesteld, om buitensporig hoge tarieven te voorkomen. Dit tarief geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012. 

Reactie van de Europese Commissie

ACM heeft dit tariefbesluit op 25 maart gemeld bij de Europese Commissie (EC). In haar reactie heeft de EC geen opmerkingen bij het tariefbesluit zelf. Wel geeft de EC aan dat zij liever zou zien dat ACM in de toekomst afziet van tariefregulering en alleen een non-discriminatieverplichting oplegt voor toegang tot glasnetwerken. Dit staat ook in een concept Aanbeveling van de EC. ACM geeft aan dat zij bij de eerstvolgende marktanalyse ontbundelde toegang zoveel als mogelijk met deze, dan definitieve, Aanbeveling rekening zal houden.  Die marktanalyse zal eind 2014 moeten zijn afgerond.

Partijen kunnen nog tegen dit besluit beroep indienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

 

Documenten

Tariefbesluit ontbundelde glastoegang (FttH) 2012 (PDF - 815.29 KB)