Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA stelt marktanalyse ontbundelde toegang 2011 vast

Eind juni 2011 heeft OPTA het ontwerpbesluit marktanalyse ontbundelde toegang gepubliceerd. Marktpartijen zijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op het ontwerpbesluit te geven. Daarnaast heeft OPTA in het najaar marktpartijen de gelegenheid gegeven om op enkele onderdelen op elkaars zienswijze te reageren (dupliek). Op basis van de zienswijzen heeft OPTA besloten enkele verplichtingen die zij aan KPN oplegt, aan te passen. Zo wordt de huidige verplichting voor KPN om toegang tot de straatkast (SDF) te leveren, ook de komende reguleringsperiode in stand gehouden. Het alternatief (virtuele SDF-access) wordt hiermee niet opgelegd. Daarnaast wordt de aan KPN opgelegde non-discriminatieverplichting op een aantal onderdelen aangepast (tariefdifferentiatie, voorkomen van marge-uitholling). Vervolgens is het besluit voorgelegd aan de Europese Commissie. Met de opmerkingen van de Commissie heeft OPTA zoveel mogelijk rekening gehouden.

Met dit definitieve besluit bepaalt OPTA dat marktpartijen toegang krijgen tot het aansluitnetwerk van KPN (koper) en Reggefiber (glas). Deze toegang zorgt voor meer concurrentie, omdat aanbieders hierdoor telefonie, internet en televisiediensten kunnen bieden aan eindgebruikers of andere dienstverleners.

Status

Het besluit is in werking getreden op 1 januari 2012. Gelijktijdig zijn verplichtingen uit het besluit marktanalyse ontbundelde toegang op wholesaleniveau ingetrokken.

Europese notificatie

Dupliek

Nationale consultatie

Onderzoeken

Overige documenten

Het besluit kunt u hieronder downloaden

 

Documenten

OPTA stelt marktanalyse ontbundelde toegang 2011 vast (PDF - 8.93 MB)