Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Regulering regionale netbeheerder elektriciteit

De NMa moet periodiek bepalen hoeveel efficiënter de beheerders van de elektriciteitsnetwerken kan werken. Om dit zorgvuldig te kunnen doen, legt de NMa eerst vast in een besluit welke methode zij hiervoor zal gebruiken (methodebesluit). Daarna rekent de NMa voor de netbeheerders uit wat de efficiëntiekorting (x-factor) en de kwaliteitsterm (q-factor) op de inkomsten van de netbeheerders is (x-factorbesluit). Vervolgens dient elke netbeheerder jaarlijks een tarievenvoorstel in waarin deze efficiëntiekorting verwerkt is. De NMa beoordeelt dit voorstel en legt het vervolgens vast in een besluit (tarievenbesluit).

 

Bijlagen

Blauw rapport aanvullende opdracht vereenvoudiging model onderbrekingen januari 2013 (PDF - 830.25 KB) Blauw rapport waardering onderbrekingen augustus 2012 (PDF - 1.07 MB) NERA Response to Brattle's Estimates of the WACC for Dutch Network Companies (PDF - 295.48 KB) Netbeheer Nederland Ontwerp methodebesluiten 2014 (PDF - 106.21 KB) Visie van investeerders en financiële marktpartijen (PDF - 149.52 KB) Reactie op notitie DCO van Rendo (PDF - 282.37 KB) RENDO Notitie aangaande voornemen NMa aangaande invoeding (PDF - 127.61 KB) Notitie VEMW met betrekking tot toekomstige methodebesluiten (PDF - 106.51 KB) Verslag - KBG 20 december 2012 (PDF - 43.54 KB) Presentatie NMa - Rapport CEPA over Ongoing Efficiency - KBG 20 december 2012 (PDF - 54.6 KB) Presentatie NMa - Investeringen - KBG 20 december 2012 (PDF - 22.4 KB) Discussieslides NMa - One-off - KBG 20 december 2012 (PDF - 40.69 KB) Presentatie NMa - Qfactor RNB's E - KBG 20 december 2012 (PDF - 100.15 KB) Presentatie TenneT - Investment Budgets - 20 december 2012 (PDF - 328.97 KB) Verslag KBG 13 december 2012 (PDF - 23.56 KB) Presentatie Netbeheer Nederland KBG 13 december 2012 (PDF - 521.78 KB) WACC rapport KBG 13 december 2012 (PDF - 667.86 KB)