Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa zet punt achter drietal thuiszorgzaken

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ziet af van eerder opgelegde boetes aan zeven thuiszorginstellingen.

Thuiszorgondernemingen regio’s Kennemerland en ’t Gooi

De NMa heeft na twee uitspraken van de rechtbank Rotterdam besloten geen boete op te leggen aan Stichting Viva! Zorggroep en de Stichting Zorgbalans, Stichting Thuiszorg Gooi en Vechtstreek, Stichting Vivium Zorggroep en Stichting Hilverzorg. De rechtbank stelt dat de NMa in beide zaken onvoldoende heeft aangetoond dat de thuiszorginstellingen in de jaren 2005-2007 daadwerkelijk met elkaar konden concurreren. De rechtbank is er daarom niet van overtuigd dat de eventuele afspraken, om elkaars werkgebieden te respecteren, daadwerkelijk de  concurrentie konden beperken. De rechter gaf de NMa de ruimte nader onderzoek in te stellen. Echter, een dergelijk onderzoek acht de NMa niet zinvol, ook vanwege de periode waarover nader onderzoek zou moeten plaatsvinden, te weten 2006-2007.

Stichting Vierstroom en Stichting Careyn Zuwe Aveant

In een derde zaak ziet de NMa na heroverweging eveneens af van het opleggen van boetes. De bezwaren van Vierstroom en Careyn zorgden voor twijfel over de uitleg die de NMa in eerste instantie had gegeven aan de tussen beide zorginstellingen gesloten overeenkomst. Daardoor kan de NMa niet meer met zekerheid vaststellen dat de thuiszorginstellingen daadwerkelijk een afspraak hebben gemaakt met als doel de onderlinge concurrentie uit te schakelen.

Toename concurrentiebewustzijn in thuiszorg

De NMa ziet een positieve trend waarbij steeds meer thuiszorgondernemingen zich bewust zijn van concurrentie en de regels die daarbij gelden. Naar aanleiding hiervan heeft de thuiszorg niet langer prioriteit voor de NMa.