Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar boete samenwerkingsovereenkomst Thuiszorg ‘t Gooi na uitspraak Rechtbank

Na de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in deze zaak, heeft de NMa besloten de bezwaren van Stichting Thuiszorg Gooi en Vechtstreek, Stichting Vivium Zorggroep en Stichting Hilverzorg alsnog gegrond te verklaren. Daarmee komen de eerder door de NMa aan deze instellingen opgelegde boetes te vervallen. De rechtbank stelt dat de NMa in deze zaak onvoldoende heeft aangetoond dat de thuiszorginstellingen in de jaren 2005-2007 daadwerkelijk met elkaar konden concurreren. De rechtbank is er daarom niet van overtuigd dat de eventuele afspraken, om elkaars werkgebieden te respecteren, daadwerkelijk de  concurrentie konden beperken. De rechter gaf de NMa de ruimte nader onderzoek in te stellen. Echter, een dergelijk onderzoek acht de NMa niet zinvol, ook vanwege de periode waarover nader onderzoek zou moeten plaatsvinden, te weten 2006-2007.

 

Documenten

Besluit op bezwaar boete samenwerkingsovereenkomst Thuiszorg ‘t Gooi na uitspraak Rechtbank (PDF - 19.85 KB)