Kruimelpad

Besluit op bezwaar boete gebiedsverdeling Thuiszorg Kennemerland na uitspraak rechtbank

Na de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in deze zaak, heeft de NMa besloten de bezwaren van Stichting Viva! Zorggroep en en Stichting Zorgbalans alsnog gegrond te verklaren. Daarmee komen de eerder door de NMa aan deze instellingen opgelegde boetes te vervallen. De rechtbank stelt dat de NMa in deze zaak onvoldoende heeft aangetoond dat de thuiszorginstellingen in de jaren 2005-2007 daadwerkelijk met elkaar konden concurreren. De rechtbank is er daarom niet van overtuigd dat de eventuele afspraken, om elkaars werkgebieden te respecteren, daadwerkelijk de  concurrentie konden beperken. De rechter gaf de NMa de ruimte nader onderzoek in te stellen. Echter, een dergelijk onderzoek acht de NMa niet zinvol, ook vanwege de periode waarover nader onderzoek zou moeten plaatsvinden, te weten 2006-2007.