Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rechter laat telemarketing-boete voor de Nederlandse Energie Maatschappij grotendeels in stand

De rechtbank Rotterdam heeft op 16 februari 2012 uitspraak gedaan in het beroep dat de Nederlandse Energie Maatschappij (NLEnergie) had ingediend tegen de beslissing op bezwaar van OPTA over een totaal van 395.000 euro aan boetes voor het overtreden van de telemarketingregels. OPTA heeft NLEnergie beboet omdat zij consumenten heeft gebeld die tijdens een eerder telemarketing-gesprek hadden aangegeven niet meer gebeld te willen worden. Ook heeft NLEnergie verzuimd om actief tijdens dergelijke telefoongesprekken te vragen of zij de consument nogmaals mag bellen (het zogeheten 'recht van verzet'). De rechter laat de boete grotendeels in stand.

Oordeel rechter

De rechter heeft geoordeeld dat OPTA terecht heeft geconcludeerd dat NL Energie het recht van verzet niet actief heeft aangeboden en het recht van verzet niet heeft gerespecteerd. De boete van 255.000 euro voor het in een groot aantal gevallen niet respecteren van het recht van verzet, acht de rechter niet onevenredig. De boete van 115.000 euro voor het in een groot aantal telemarketinggesprekken verzuimen van het actief aanbieden van het recht van verzet, acht de rechter eveneens niet onevenredig. De rechter heeft zich ook uitgesproken over de boeteverhoging van in totaal 25.000 euro. De rechter volgt OPTA niet in de lijn dat het ensceneren van telemarketing-gesprekken door NLEnergie tijdens een bedrijfsbezoek van OPTA als boeteverhogende omstandigheid moet worden aangemerkt. Volgens de rechter gebeurde dit te ver voor de onderzoeksperiode. De rechter geeft OPTA wel gelijk over de andere boeteverhogende omstandigheid, namelijk het feit dat NLEnergie bewijsmateriaal vernietigd heeft. Uiteindelijk heeft de rechter de boeteverhoging met 50% verlaagd naar 12.500 euro. Het totale boetebedrag is daarmee op 382.500 euro vastgesteld.

Tegen deze uitspraak kan NLEnergie nog hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.