Kruimelpad

Boete telemarketing voor NL Energie

 

 

 

 

 

Op 5 juli 2010 heeft OPTA aan NL Energie boetes opgelegd van in totaal 395.000,- euro wegens overtreding van verschillende telemarketingregels. NLEnergie bood tijdens telefonische verkoopgesprekken consumenten niet de gelegenheid om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van hun klantgegevens voor commerciële doelen. Bovendien benaderde NLEnergie ook klanten telefonisch die eerder al hadden aangegeven niet meer gebeld te willen worden. OPTA heeft als boeteverhogende omstandheden aangemerkt het feit dat NLEnergie toezichthouders heeft misleid en het feit dat NLEnergie heeft geprobeerd om bewijsmateriaal te laten vernietigen.