Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie ontwerpbesluit marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte (telefonie)

Op 7 november 2011 consulteert OPTA het aanvullende ontwerpbesluit in het kader van de marktanalyse met betrekking tot vaste en mobiele gespreksafgifte (FTA/MTA). Dit aanvullend ontwerpbesluit geeft gevolg aan de uitspraak van het CBb van 31 augustus 2011 waarin het CBb stelt dat delen van het primaire besluit van 7 juli 2010 herzien moeten worden met betrekking tot de vaststellingsmethode van de gespreksafgiftetariefplafonds. Het CBb wees daarbij ook op onduidelijkheid ten aanzien van de hoogte van de VoIP-licentiekosten.

Het gespreksafgiftetarief is het tarief dat aanbieders elkaar in rekening brengen als zij gebruik maken van elkaars netwerk. De telefoonaanbieder van de persoon die wordt gebeld, vraagt voor het gebruik van zijn netwerk een vergoeding aan de aanbieder van de bellende kant, het gespreksafgiftetarief. De beller kan niet kiezen door wiens netwerk zijn gesprek wordt afgewikkeld. Zonder regulering kunnen deze tarieven daardoor te hoog worden. Daarom stelt OPTA de maximum afgiftetarieven voor zowel vaste als mobiele aanbieders vast.

In het primaire FTA/MTA besluit (reguleringsperiode van 7 juli 2010 tot in beginsel 7 juli 2013) zijn de gespreksafgiftetariefplafonds gebaseerd op de door de Europese Commissie aanbevolen, zogeheten ‘pure BULRIC-kostenmethode’. Met deze methode wordt de hoogte van de tariefplafonds vastgesteld op basis van de incrementele kosten die een telefonieaanbieder maakt, exclusief de vaste kosten. In dit aanvullende ontwerpbesluit stelt OPTA de gespreksafgiftetariefplafonds vast op basis van de zogeheten ‘plus BULRIC-kostenmethode’, waarbij de vaste kosten ook zijn meegenomen in de bepaling van de hoogte van de tariefplafonds. Voor wat betreft OPTA’s onderzoek naar de VoIP-licentiekosten concludeert OPTA in het ontwerpbesluit dat deze lager uit vallen dan in het primaire besluit. Door de overgang naar de plus BULRIC-kostenmethode wordt de kostprijs hoger en door de lagere VoIP-licentiekosten wordt de kostprijs lager. Beide effecten heffen elkaar vrijwel op waardoor het uiteindelijke tariefverschil ten opzichte van het primaire besluit nihil is.

OPTA nodigt partijen uit om te reageren op dit ontwerpbesluit. De consultatieperiode loopt van 7 november tot en met 19 december 2011.

Status


Ontwerpbesluit in aanvulling op het ontwerpbesluit marktanalyse vaste telefonie.
Naar aanleiding de uitspraak van het CBb op 31 augustus 2011 in de beroepen tegen het marktanalysebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte van 7 juli 2010.

 

Documenten

Consultatie ontwerpbesluit marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte (telefonie) (PDF - 611.31 KB)
 

Bijlagen

Annex C.14 Analysys Mason - Note on physical interconnection costs final (PDF - 423.89 KB)