Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb marktanalysebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte

Op 31 augustus heeft het CBb uitspraak gedaan in de beroepen tegen het marktanalysebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte van 7 juli 2010. Het CBb volgt de beslissingen van OPTA op een groot aantal punten. Zo volgt het CBb OPTA in het overgaan naar afgiftetarieven die voor alle vaste aanbieders gelijk zijn en voor alle mobiele aanbieders gelijk zijn. Ook een aanzienlijk deel van de verlaging van de mobiele afgiftetarieven en het intrekken van de non-discriminatieverplichting wordt door het CBb gevolgd.

Op het punt van de kostenmethodiek die OPTA gebruikte voor het vaststellen van de tariefplafonds vernietigde het CBb het besluit. In die kostenmethodiek worden alleen de incrementele kosten meegenomen (pure BULRIC). Hiervan concludeert het CBb dat dit in strijd is met het nationaal recht. Het feit dat OPTA in haar keuze voor pure BULRIC de aanbeveling van de Europese Commissie heeft gevolgd, doet hier naar het oordeel van het CBb niets aan af.

Het CBb heeft daar waar mogelijk zelf in de zaak voorzien en acht tariefregulering op basis van een kostenmethode waarin alle efficiƫnte netwerkkosten worden meergenomen (plus BULRIC) passend. Dit heeft tot gevolg dat de tarieven voor mobiele afgifte in de periode na 1 september 2012 worden verlaagd naar 2,4 cent in plaats van de door OPTA beoogde grotere verlaging tot uiteindelijk 1,2 cent. Het CBb heeft het glijpad tot die datum in stand gehouden.

Het CBb kon de plus BULRIC kostprijzen voor vaste gespreksafgifte niet bepalen. Dat geldt ook voor de kostprijzen van het fysieke koppelen op vaste en mobiele de netwerken, hieronder vallen bijvoorbeeld co-locatie- en poortkosten. Het CBb heeft daarom bepaald dat OPTA dit voor 1 januari 2012 dient te doen.

Voor wat betreft 085-nummers vindt het CBb dat deze nummers in de marktafbakening meegenomen hadden moeten worden. Op dit punt zal OPTA ook voor 1 januari 2012 een nieuw besluit moeten nemen.
Ten aanzien van gespreksafgifte op 084/087 heeft het CBb bepaald dat deze nummers niet tot de markt van vaste gespreksafgifte behoren.

Naar aanleiding van het voorgaande zal OPTA zo spoedig mogelijk een aanvullend besluit nemen.