Kruimelpad

Marktanalysebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte (telefonie)

Dit is het marktanalysebesluit voor de markt voor vaste en mobiele gespreksafgifte (telefonie). Dit FTA-MTA-besluit ziet op de reguleringsperiode die loopt van 7 juli 2010 tot in beginsel 7 juli 2013. OPTA heeft de reacties van de Europese Commissie en marktpartijen op dit besluit verwerkt. Deze reacties zijn terug te vinden in de Nota van Bevindingen (annex I) aan het eind van dit document.

Uitspraak eerder MTA-besluit

Daarnaast heeft OPTA in dit besluit de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 26 mei 2010 over een eerder besluit over mobiele afgiftetarieven (periode 2007-2009) verwerkt. Het CBb heeft de beroepen van diverse telecombedrijven gegrond verklaard en het MTA-besluit van OPTA voor de periode 2007-2009 vernietigd. OPTA heeft naar aanleiding van deze uitspraak besloten om geen nieuw besluit te nemen wat betreft de tariefplafonds voor mobiele afgiftetarieven over de periode vóór 7 juli 2010. De beoogde effecten van regulering (positieve effecten voor eindgebruikers) zijn voor het verleden niet meer te realiseren. Wel heeft OPTA in het nieuwe FTA-MTA-besluit de mobiele afgiftetarieven en het bijbehorend glijpad voor de periode 2010-2013 naar aanleiding van deze uitspraak aangepast.

Veranderingen definitief besluit FTA-MTA

OPTA heeft de in het ontwerpbesluit voorgestelde tarieven voor mobiele afgifte op een aantal punten aangepast.

  • de tariefplafonds gaan per direct in (was: 1 augustus 2010)
  • het startplafond is 5,6 cent (was: 7,1 cent). Overigens geldt voor T-Mobile tot 1 september 2010 het hogere plafond van 7,1 cent.

Daarnaast is het vaste afgiftetarief naar beneden bijgesteld in verband met een fout in de toerekening van de VoIP-licentiekosten in de gebruikte kostensystematiek. De nieuwe vaste afgiftetarieven worden daarom per 1 januari 0,54 cent (was: 0,59) en per 1 september 2012 0,36 cent (was 0,45).

In bijbehorend figuur staan de veranderingen in het verloop van de vaste en mobiele afgiftetarieven ten opzichte van het ontwerpbesluit van 26 april 2010 weergegeven.

Status

In werking getreden op 7 juli 2010. Een deel van het besluit is vernietigd als gevolg van de uitspraak die het CBb op 31 augustus heeft gedaan in de beroepen tegen het marktanalysebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte van 7 juli 2010.

Aanvullend besluit naar aanleiding van de CBb-uitspraak: Aanvullend ontwerpbesluit marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte (telefonie)

Nationale consultatie

Zienswijzen marktpartijen op het ontwerpbesluit vaste en mobiele gespreksafgifte

Hieronder kunt u het besluit downloaden.

In een eerder gepubliceerde versie zijn kennelijke verschrijvingen opgenomen in het dictum daarom is de bijgaande versie een hernieuwde versie van het besluit.