Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Vaststelling starttarieven PostNL en toets tariefwijzigingen

Vaststelling starttarieven PostNL
OPTA stelt iedere vier jaar de starttarieven vast van de diensten binnen de universele postdienst. Uitgaande van deze kostengeoriënteerde starttarieven mag PostNL de tarieven jaarlijks, gemiddeld, verhogen met maximaal het inflatiepercentage (de consumentenprijsindex).

Op 22 september 2011 heeft OPTA de starttarieven vastgesteld conform het voorstel van PostNL. Ook heeft OPTA geoordeeld dat de voorgenomen tariefwijzigingen voor 2012 voor de diensten binnen de universele postdienst binnen de wettelijk toegestane tariefruimte vallen.

Toetsing prijs decemberzegel
PostNL is verplicht om tariefwijzigingen van haar postdiensten aan OPTA voor te leggen. OPTA toetst op basis van de postwet of de tariefwijzigingen binnen de wettelijke toegestane tariefruimte vallen.

PostNL is voornemens per 21 november een tariefwijziging door te voeren voor de decemberzegel 2011. OPTA heeft deze tariefswijziging getoetst aan de wettelijke voorschriften. Op 22 september heeft OPTA geoordeeld dat deze wijziging valt binnen de wettelijke toegestane tariefruimte.

 

 

 

 

Bijlagen

Toetsing prijs decemberzegel 2011 (PDF - 148.73 KB) Tariefvoorstellen universele postdienst 2012 (PDF - 19.99 MB) Besluit aanpassing tarieven voor de universele postdienst (PDF - 9.5 MB)