Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Lagere tarieven voor afwikkelen telefoongesprekken

OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft vandaag haar voornemen bekend gemaakt om de tarieven voor het afwikkelen van vaste en mobiele telefoongesprekken de komende drie jaar stapsgewijs verder te verlagen. Deze zogeheten ‘afgiftetarieven’ brengen telefoonaanbieders elkaar in rekening voor het afwikkelen van gesprekken op hun eigen netwerk. Het mobiele afgiftetarief daalt van het huidige 7 cent naar 1,2 cent per minuut in 2012. Het vaste afgiftetarief daalt van het huidige 0,69 cent naar 0,45 cent per minuut in 2012. Door de mobiele en vaste afgiftetarieven meer naar elkaar te brengen, komt de concurrentie tussen vaste en mobiele aanbieders meer in evenwicht. OPTA verwacht dat deze tariefsverlaging via concurrentie in de vorm van lagere gesprekstarieven wordt doorgegeven aan de consument. De toezichthouder heeft berekend dat dit Nederlandse bellers ten minste 130 miljoen euro per jaar oplevert.

Stapsgewijs omlaag

De telefoonaanbieder van de persoon die wordt gebeld, vraagt voor het gebruik van zijn netwerk een vergoeding aan de aanbieder van de klant die belt, het afgiftetarief. De beller kan niet kiezen door wiens netwerk zijn telefoontje wordt afgewikkeld. Zonder regulering zouden deze tarieven daardoor veel te hoog zijn. Daarom stelt OPTA deze afgiftetarieven voor zowel vaste als mobiele aanbieders vast. De afgelopen jaren heeft OPTA deze tarieven stapsgewijs naar beneden gebracht. In 2007 heeft OPTA voor het laatst de mobiele afgiftetarieven vastgesteld. OPTA heeft de nieuwe afgiftetarieven volgens een specifieke kostenmethodiek[1] vastgesteld. Na Ofcom (Verenigd Koninkrijk) en BIPT (België) is OPTA de derde toezichthouder in Europa die rekening heeft gehouden met de aanbeveling van de Europese Commissie voor deze kostenmethodiek. Kort gezegd mogen in de afgiftetarieven alleen de werkelijke extra kosten van het afwikkelen van telefoongesprekken in rekening worden gebracht. OPTA heeft het voornemen om de afgiftetarieven de komende drie jaar op dit prijsniveau te brengen. Door deze stapsgewijze daling worden schokken in de telefoniemarkt voorkomen en kunnen mobiele aanbieders zich aanpassen aan de lagere tarieven. De tarieven worden als volgt verlaagd:

Mobiele afgiftetarieven

Huidig: 7 cent
1 september 2010: 5 cent
1 september 2011: 3 cent
1 september 2012: 1,2 cent

Vaste afgiftetarieven

Huidig: 0,69 cent
1 januari 2012: 0,59 cent
1 september 2012: 0,45 cent

In bijbehorend figuur staat het verloop van de vaste en mobiele afgiftetarieven tot 1 augustus 2013 weergegeven. 

Reacties indienen tot en met 7 juni 2010

Marktpartijen, belangenorganisaties en anderen hebben tot en met 7 juni 2010 om op OPTA’s voornemen tot verlaging van de afgiftetarieven te reageren. Tegelijkertijd heeft OPTA het voornemen bij de Europese Commissie aangemeld, die ook zal reageren op het ontwerpbesluit. Deze reacties verwerkt OPTA in het definitieve besluit. OPTA streeft ernaar dat dit augustus 2010 van kracht wordt.

[1] Pure Long Run Incremental Cost of Pure LRIC

 

Documenten

Lagere tarieven voor afwikkelen telefoongesprekken (PDF - 206.72 KB)