Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies 2007-2014

Ziekenhuizen: wel relatieve prijsstijgingen, geen verandering volume na fusie.

In deze studie onderzoekt de ACM de prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies nadat deze hebben plaatsgevonden. Het onderzoek heeft als doel om te leren van de effecten van fusies.

De ACM heeft prijs- en volume-effecten van 12 ziekenhuisfusies  onderzocht op basis van declaratiegegevens van 62 van de 65 door de NZa gedefinieerde medisch inhoudelijk patiëntgroepen (meer dan 99% van de ziekenhuisomzet bij patiëntgroepen). Het onderzoek heeft betrekking op de periode 2007-2014.

De belangrijkste bevinding is: er is een indicatie gevonden voor een prijsstijging van de zorg van gefuseerde ziekenhuizen ten opzichte van de prijs van zorg van niet gefuseerde ziekenhuizen. Er zijn daarbij maar zeer beperkte indicatie dat het volume van gefuseerde ziekenhuizen zich systematisch anders ontwikkelt dan het volume van niet gefuseerde ziekenhuizen. Het gevolg is dat bij het overgrote deel van de patiëntgroepen de omzet extra stijgt na de fusie ten opzichte van de omzetontwikkeling in de controlegroep van niet gefuseerde ziekenhuizen. De resultaten sluiten aan bij eerder empirisch onderzoek naar de prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies.

Op basis van het huidige onderzoek en het eerdere onderzoek naar de kwaliteitseffecten van ziekenhuisfusies is geen definitief oordeel te geven of het toezicht op ziekenhuisfusies adequaat is geweest. Bij het merendeel van de patiëntgroepen is een prijsstijging gevonden. Daar staat geen aantoonbare kwaliteitswinst tegenover. De onderzochte ziekenhuisfusies zorgen gemiddeld genomen dus voor hogere zorgkosten zonder een aantoonbare relatieve verbetering in kwaliteit.

Aanvulling – 8 december 2017

Reacties op het oorspronkelijke rapport maakten duidelijk dat een passage over prijsplafonds op p. 39 anders geïnterpreteerd kon worden dan bedoeld. Om misverstanden weg te nemen hebben we deze passage aangepast.
 

Documenten

Rapport prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies van 2007-2014 (PDF - 1.7 MB)