Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM ziet meer concurrentierisico’s bij ziekenhuisfusies

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verscherpt de aandacht voor concurrentierisico’s van ziekenhuisfusies. Uit onderzoek naar de effecten van ziekenhuisfusies op prijs en volume lijken prijzen relatief gezien te stijgen. Eerder was al gebleken dat de kwaliteit van de zorg niet aantoonbaar verbetert na een fusie. Dit zijn belangrijke concurrentiefactoren waarop de ACM toetst. Behalve de resultaten van de onderzoeken naar de prijs-, volume- en kwaliteitseffecten van ziekenhuisfusies geven ook toegenomen ervaringen en risico’s die andere betrokkenen zien aanleiding voor deze verscherpte aandacht.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter ACM: “Nu wij steeds meer weten over de gevolgen van ziekenhuisfusies kijken wij steeds kritischer naar de risico’s voor de concurrentie. Dit doen wij op grond van de bestaande mededingingstoets.”

Fusietoets

Het maatschappelijk draagvlak voor fuserende en steeds groter wordende ziekenhuizen lijkt overigens af te nemen. De ACM toetst op grond van de Mededingingswet wat de gevolgen zijn van de fusie voor de concurrentie. Maatschappelijke opvattingen zoals aandacht voor de menselijke maat of bestuurbaarheid hebben hierin geen plek. Als maatschappij en politiek bij de beoordeling van ziekenhuisfusies ook dit soort publieke belangen willen laten meewegen, dan ziet de ACM mogelijkheden om deze een plaats te geven in de zorgspecifieke fusietoets.

Wat betekent verscherpt toezicht van de ACM?

Verscherpte aandacht voor concurrentierisico’s van ziekenhuisfusies betekent dat de ACM mogelijk vaker mededingingsproblemen constateert. Ook geven zorgverzekeraars aan vaker inkoopproblemen te ervaren als gevolg van fusies. Hierdoor zal de ACM mogelijk eerder ziekenhuisfusies verbieden. In zo’n situatie blijft er voor partijen wel ruimte om de geschetste (kwaliteits)voordelen van de fusie aan te tonen, maar de lat hiervoor ligt hoog.

Ziekenhuisfusies: aanwijzingen voor hogere prijzen

De ACM publiceert vandaag de uitkomsten van haar onderzoek naar de effecten van ziekenhuisfusies op prijs en volume van de behandelingen (link naar onderzoek). De belangrijkste conclusie is dat de prijs van fusieziekenhuizen relatief stijgt ten opzichte van de prijs van niet gefuseerde ziekenhuizen. De volumeontwikkelingen bij fusieziekenhuizen vertonen een patroon vergelijkbaar met die bij niet-gefuseerde ziekenhuizen. Eerder heeft de ACM onderzoek laten doen naar de kwaliteitseffecten van ziekenhuisfusies. De conclusie was dat ziekenhuisfusies geen aantoonbaar positief effect hebben op de kwaliteit van zorg.