Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Position Paper voor rondetafelgesprek inzake zorgfusies

Het position paper over de effecten van ziekenhuisfusies is opgesteld ten behoeve van een rondetafelgesprek over zorgfusies voor de vaste commissie van VWS.

Bij de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 29 januari 2018 een openbaar rondetafelgesprek over zorgfusies en in het bijzonder de fusie tussen VUmc en het AMC plaatsgevonden. In het rondetafelgesprek heeft de commissie met diverse vertegenwoordigers uit het veld en (ervarings)deskundigen gesproken over bovengenoemd onderwerp en de ontwikkelingen die er zijn op dit thema. Ron Kemp vertegenwoordigde de ACM in de sessie over de evaluatie van resultaten van fusies tot nu toe.

Eerder publiceerde de ACM een toelichting op de resultaten van studies naar de effecten van ziekenhuisfusies op kwaliteit, prijs en volume die de ACM in 2016 en 2017 heeft uitgevoerd. De resultaten van die studies gebruiken we voor het versterken van ons fusietoezicht in de ziekenhuiszorg. 

 

Documenten

Position Paper voor rondetafelgesprek inzake zorgfusies (PDF - 289.96 KB)