Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ziekenhuisfusies en kwaliteit van zorg

Onderzoeksbureau Significant deed in opdracht van ACM onderzoek naar de kwaliteitseffecten van ziekenhuisfusies.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er geen indicatie is van een sterk effect van ziekenhuisfusies op de kwaliteit van zorg. Bij het overgrote deel van de 97 onderzochte indicatoren die hierin inzicht geven, treedt er geen significante verandering op na een fusie ten opzichte van de controlegroep van niet-gefuseerde ziekenhuizen. Voor een beperkt aantal indicatoren geldt dat er een verbetering of een verslechtering optreedt (zoals een kortere ofwel een langere wachttijd voor specifieke behandelingen).

Vertegenwoordigers van ziekenhuizen hebben tijdens de interviews gewezen op risico’s van kwaliteitsafname. Zo kan de aandacht voor kwaliteit verslappen en kunnen wachttijden oplopen door de onzekerheid en afleiding van het primaire proces tijdens het fusietraject. Daar tegenover komt uit de interviews naar voren dat een fusie zorgt voor hogere volumes voor specifieke behandelingen. Dit kan leiden tot verdere specialisatie waardoor de kwaliteit van de zorg kan stijgen. Dit is echter nog niet zichtbaar in de onderzochte indicatoren.

 

Documenten

Ziekenhuisfusies en kwaliteit van zorg (PDF - 1.97 MB)