Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Marktupdate marktanalysebesluit lokale internettoegang

Dit voortgangsbericht is bedoeld om de markt te informeren over de stand van zaken van het onderzoek ten behoeve van de marktanalyse lokale internettoegang.

Bij de publicatie van het Toezeggingenbesluit KPN en Glaspoort meldde de ACM dat zij haar onderzoek ten behoeve van het marktanalysebesluit heeft hervat en de toezeggingen als nieuw gegeven betrekt in de marktanalyse lokale internettoegang.

De ACM heeft onderzoek gedaan naar de retailmarkt voor vaste internetdiensten en de retailmarkt voor zakelijke netwerkdiensten. Uit het voorlopige onderzoek van de ACM is gebleken dat er vijf verschillende geografische markten zijn op de retailmarkt voor vaste internettoegang en een nationale markt voor zakelijke netwerkdiensten.

De ACM ziet aanleiding voor nader onderzoek naar gebieden waar alleen snel internet (>200 Mbit/s) beschikbaar is via de kabel.

De ACM gaat op basis van de voorlopige uitkomsten van de retailanalyses verder met het onderzoek ten behoeve van het marktanalysebesluit. Het vervolgens te nemen besluit wordt eerst ter consultatie aan de markt voorgelegd. Het streven is om in de zomer van 2023 het ontwerpbesluit te publiceren.

 

Documenten

Marktupdate marktanalysebesluit lokale internettoegang (PDF - 176.3 KB)