Kruimelpad

Ontwerp codebesluit sectorrelease 2020

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld voor het wijzigen van de Informatiecode elektriciteit en gas. Het ontwerpbesluit is gebaseerd op een vijftal voorstellen van de Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) voor het wijzigen van verschillende ICT-onderwerpen.

Wat is het doel van het ontwerpbesluit?

Vier van deze codevoorstellen zijn onderdeel van de zogenoemde Sectorrelease 2020, waarbij energiebedrijven ICT-wijzigingen tegelijkertijd door willen voeren. Het vijfde voorstel bevat algemene kleine correcties bij data-uitwisselingen.

Wat staat er in het ontwerpbesluit?

De wijzigingen zien op verschillende onderwerpen, waaronder

  • de verbetering van correctieprocessen bij grootverbruikaansluitingen,
  • de verbetering van de kwaliteit van meetdata, het verbeteren van de informatievoorziening voor de nieuwe programmaverantwoordelijke bij een verhuizing en overstap,
  • het verwijderen van de bepalingen over de uitwisseling van de indicatie of een onroerende zaak een verblijfsfunctie (zoals een woning) heeft en de aanduiding in het aansluitingenregister dat er sprake is van een aansluiting op een perceel (complexbepaling),
  • het formaliseren van het proces voor niet tijdig of onjuist geregistreerde metermutaties bij kleinverbruik,
  • en het wijzigen van de berekening van het standaardjaar.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u ruim 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen, namelijk tot en met 15 januari 2021. De ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?