Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Codewijzigingsvoorstel Verplichting aansluitcapaciteit GV in AR

11-03-2020

De Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt  voor het wijzigen van de Informatiecode elektriciteit en gas. Het voorstel beoogt de kwaliteit van meetdata van grootverbruikersaansluitingen te verbeteren. Dit wordt bewerkstelligd door de controle op de plausibiliteit van de meetgegevens van grootverbruikersaansluitingen te verbeteren en door de meetverantwoordelijke te faciliteren in het aanbieden van de juiste meetinrichting.

Dit codevoorstel is onderdeel van de zogenoemde Sectorrelease 2020, een bundeling van wijzigingen die tegelijkertijd wordt doorgevoerd in de Informatiecode elektriciteit en gas.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat de ACM een besluit neemt?