Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit Sectorrelease 2020

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een besluit genomen tot het wijzigen van de Informatiecode elektriciteit en gas. Het codebesluit is gebaseerd op een vijftal voorstellen van de Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) voor het wijzigen van verschillende ICT-onderwerpen.

Wat is het doel van het codebesluit?

Vier van deze codevoorstellen zijn onderdeel van de zogenoemde Sectorrelease 2020, waarbij energiebedrijven ICT-wijzigingen tegelijkertijd door willen voeren. Het vijfde voorstel bevat algemene kleine correcties bij data-uitwisselingen.

Wat staat er in het codebesluit?

De wijzigingen zien op verschillende onderwerpen, waaronder

  • de verbetering van correctieprocessen bij grootverbruikaansluitingen,
  • de verbetering van de kwaliteit van meetdata, het verbeteren van de informatievoorziening voor de nieuwe programmaverantwoordelijke bij een verhuizing en overstap,
  • het verwijderen van de bepalingen over de uitwisseling van de indicatie of een onroerende zaak een verblijfsfunctie (zoals een woning) heeft en de aanduiding in het aansluitingenregister dat er sprake is van een aansluiting op een perceel (complexbepaling),
  • het formaliseren van het proces voor niet tijdig of onjuist geregistreerde metermutaties bij kleinverbruik,
  • en het wijzigen van de berekening van het standaardjaar.

Lees het bericht in de Staatscourant

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het postadres is: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?