Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Codewijzigingsvoorstel informatieverstrekking programmaverantwoordelijke na verwervingsbericht

11-03-2020

De Vereniging Nederlandse Energie Data Uitwisseling (NEDU) heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt voor het wijzigen van de Informatiecode elektriciteit en gas. Het voorstel beoogt bij een verhuizing en overstap de informatievoorziening voor de nieuwe programmaverantwoordelijke te verbeteren bij grootverbruik- en kleinverbruikaansluitingen. Dit wordt bewerkstelligd door bepaalde informatie van een aansluiting al voorafgaand aan de levering van energie beschikbaar te stellen voor de nieuwe programmaverantwoordelijke, die de informatie nodig heeft om voor de eerste leveringsdag een planning van productie, transport en verbruik van elektriciteit op te stellen en in te dienen.

Dit codevoorstel is onderdeel van de zogenoemde Sectorrelease 2020, een bundeling van wijzigingen die tegelijkertijd wordt doorgevoerd in de Informatiecode elektriciteit en gas.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?