Kruimelpad

Tariefregulering: REG2022

De ACM vindt het belangrijk om belanghebbenden tijdig te betrekken bij haar besluitvorming. Daarnaast is er een verplichting voor wettelijk vooroverleg. Daarom organiseert de ACM klankbordgroepen voor belanghebbenden bij het besluit. Hier presenteert de ACM haar voorstellen voor de methodebesluiten voor 2022 e.v. en hebben de belanghebbenden de gelegenheid hier op te reageren.

De ACM volgt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) bij het nemen van de methodebesluiten. Daarom publiceert de ACM ontwerpmethodebesluiten en legt deze voor 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen op de ontwerpmethodebesluiten.

De ACM verwerkt de zienswijzen in het definitieve methodebesluit. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om beroep in te stellen tegen dit besluit.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.