Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Meldingen nieuwe passagiersdiensten per spoor door Qbuzz – binnenlandsgebruik op de trajecten Amsterdam-Berlijn en Amsterdam-Parijs

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 10 oktober 2023 opentoegangsmeldingen ontvangen van Qbuzz die van plan is op de eerder gemelde internationale treinen naar Berlijn en Parijs ook binnenlandsgebruik aan te bieden.

De treindiensten Amsterdam-Berlijn en Amsterdam-Parijs zijn door Qbuzz gemeld op 8 juni 2023. Voor deze diensten heeft Qbuzz op 3 augustus 2023 aangegeven dat het binnenlandsgebruik is uitgesloten. Dat wil zeggen dat deze diensten niet kunnen worden gebruikt door reizigers binnen Nederland, bijvoorbeeld reizigers tussen Amsterdam en Deventer. Met deze nieuwe meldingen van 10 oktober breidt Qbuzz de initiële meldingen uit met binnenlandsgebruik. Evenals bij de initiële meldingen gaat het om treindiensten die op 1 januari 2027 starten.

De frequentie en stops die deze treinen maken zijn vermeld in onderstaand kennisgevingsformulier.

De ACM merkt ten overvloede op dat deze beide nieuwe meldingen puur zien op binnenlandsgebruik en beide initiële meldingen puur zien op internationaal gebruik. Aan de initiële meldingen verandert met deze nieuwe meldingen niets.

Kader voor opentoegangsdiensten

Treinvervoerders mogen opentoegangsdiensten aanbieden zolang deze diensten het economisch evenwicht van een concessie niet in gevaar brengen. Treinvervoerders die opentoegangsdiensten willen gaan aanbieden moeten dit melden, waarna de ACM de melding publiceert. Belanghebbenden (concessiehouders en concessieverleners) kunnen de ACM binnen een maand na de melding vragen om te onderzoeken of het economisch evenwicht in gevaar komt, als zij hier voldoende aanwijzingen voor hebben.

Aanvragen van een analyse door de ACM

Mocht u als betrokken concessieverlener, betrokken concessiehouder, infrastructuurbeheerder of andere belanghebbende bevoegde autoriteit (artikel 11, lid 2, onder b, Richtlijn 2012/34/EU) aanwijzingen hebben dat de voorgenomen treindienst het economisch evenwicht van één of meer betrokken concessies in gevaar brengt, dan kunt u de ACM vragen dit te onderzoeken. Deze aanvraag moet voldoen aan artikel 7 van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1795.

U kunt uw aanvraag tot en met 10 november 2023 per e-mail versturen naar opentoegang [at] acm [punt] nl.

 

Documenten

Formulier kennisgeving opentoegangsdienst Amsterdam-Parijs (PDF - 195.01 KB) Formulier kennisgeving opentoegangsdienst Amsterdam-Berlijn (PDF - 175.15 KB)