Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Marktscan elektriciteitsopslag

De ACM heeft mogelijke belemmeringen voor elektriciteitsopslag geïnventariseerd en start een  vervolgonderzoek naar eventuele tariefgerelateerde belemmeringen. In de transitie naar een duurzamere energievoorziening zal het aandeel van energie die wordt opgewekt uit wind en zon de komende jaren toenemen. Met het toenemende aandeel hernieuwbare energie wordt de behoefte aan flexibiliteit in het energiesysteem ook groter. Opslag van elektriciteit is een van de manieren om in deze behoefte te voorzien.

De verwachting is dan ook dat elektriciteitsopslag de komende jaren flink gaat groeien. Om deze verwachting waar te kunnen maken is het belangrijk dat systemen voor elektriciteitsopslag op een gelijk speelveld kunnen concurreren met andere aanbieders van flexibiliteitsdiensten. Met de marktscan en het daarin aangekondigde vervolgonderzoek naar mogelijke tariefgerelateerde belemmeringen wil de ACM hier een bijdrage aan leveren.

 

Documenten

Marktscan elektriciteitsopslag (PDF - 311.23 KB)