Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Paper Waarborgen voor consumenten in de wijkgerichte aanpak

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn en van het aardgas afgesloten moeten worden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt verduurzaming van woningen belangrijk. Hiervoor is draagvlak onder bewoners essentieel om deze warmtetransitie soepel te laten verlopen. Daarom vraagt de ACM aandacht voor de zorgen van consumenten en doet zij een aantal aanbevelingen om de rechten voor consumenten te borgen. De ACM wil hiermee het vertrouwen van consumenten - en daarmee het draagvlak voor de warmtetransitie - vergroten.

Deze paper is onderdeel van een reeks publicaties waarmee de ACM een inhoudelijke bijdrage wil leveren aan keuzes die in het kader van de energietransitie moeten worden gemaakt.

 

Documenten

Paper Waarborgen voor consumenten in de wijkgerichte aanpak (PDF - 303.34 KB)